onsdag 2. november 2011

pyramider Adrian


den største pyramiden er kheopspyramiden og er i giza.kheops pyramiden har nesten 2,5 milioner blokker.Den er 139 meter høy.En steinblokk veier 2-3 tonn.Alle disse steinene ble hugd av fjellet flere hundre meter unna bygge stedet.De fleste forskerne tror at steinene ble slept bort på sleder.Fra 2700 f.kr. til ca. 1600 f.kr. bygde egypterne nesten femti pyramider.med ramper og trapper utenpå pyramiden kunne de dra steinene opp.

Patrick Pyramidene

De bygde pyramidene 2000 år f.k.r
den største er kheops pyramiden den er i Giza, den er 139 meter høy.
De brukte rundt 20 år på og bygge den.
hver stein veier sirka 2-3 tonn.
Alle disse stein blokkene ble hugd ut av fjellet flere hundre meter unna bygge plassen.
Til dette arbeidet trengtes det kolossalt mange mennesker.
De brukte nok også stokker for og lirke steinene på plass.
Farao bestemte at mange av dem skulle jobbe for ham.


HIEROGLYFER Mathias

Hieroglyfer var egypternes skrifttegn for ca.5000år siden.Ettervert glemte alle egypterne hieroglyfer skrifttegn.Men en som heter champollion klarte å knekke koden på skrifttegn,på noen steinblokker.Den ene steinblokken heter ptolemaios og den andre heter kleopatra.Egypterne glemte skrifttegne sitt fordi like før kristi fødsel ble egypt en del av romerriket.Romerne brukte omtrent samme slags bokstaver som vi bruker,og etter noen hundre år sluttet de å snakke egyptisk også.

Hieroglyfer Katrine

Hieroglyfer er skrifttegnet til egypterne.
Egypterne hadde mer enn 700 skrifttegn.
Egypt ble en del av romeriket.Romerne brukte nesten samme bokstaver som oss og etter vært måtte egypterne snakke og skrive som romerne,derfor glemte egypterne skrifttegnet og champollion måtte knekke koden og løse gåta.


 

Synne jevne. mumier

1. den døde ble vasket på en spesiell måte.
2. kroppen ble dekket med salt.
3. hele kroppen ble viklet inn i flere lag med lange tøyremser.
4. ofte fikk den døde med seg en eller flere papyrusruller .


mumie laget av tila

1.de døde ble vasket på en spesiel måte,etter det tok de av hjernen og invåle ble tat ut,men hjerte ble igjen.

2.kropen ble deket av salt,og etter at det hade tørket så smørte de på med olje.

3.hele kropen ble viklet inn i flere lag medlange tøy remser,inimelom i dise bandasjen ble det lakt smyker og småe figurer som skulle bringe lykke.

4.ofte fikk de døde med seg en rul eler fler ,det var noen slaks bøker som skule hjelpe de død for å ha det bra i dødsrike.

Hieroglyfer: Fride Olaussen

Egypterne begynte og skrive hieroglyfer for 5000 år siden.De skrev ikke på samme måte som vi skriver, de brukte skriftegn. Litt før Kristi ble født ble Egypt en del av Romerriket.Romerene brukte ikke hieroglyfer de skrev nesten på samme måte som oss.Så til slutt hadde alle glemt hvordan hieroglyfer skulle tydes. Men i 1822 klarte den franske forskeren Champollion og tyde hieroglyfene. Han begynte og studre Rosettasteinen. Men siden Champollion kunne  gresk, fant han ut at på steinen sto det en tekst på gresk og en tekst med hieroglyfer. Derfor klarte han og få oversatt hieroglyfene. Så tusenvis av eldgamel ,egyptisk tekst kunne endelig tydes.